Now Loading

राज्यपालांनी साधला संवाद

गोव्याचे राज्यपाल श्नीधरन पिल्लाई यानी केपे येथील संत जोजफ होम मिशनरी चेरीटी(मदर तेरेझा) येथे भेट घेऊन त्याच्याशी संवाद साधला.