Now Loading

बायणा समुद्रात आज भलामोठा वाघोळी मासा सापडला

बायणा समुद्रात आज भलामोठा वाघोळी मासा सापडला. हा मासा नेण्यासाठी तब्बल चार माणसांची गरज भासली.