Now Loading

निवडणूक व्यवस्थापन मध्ये मराठी युवकांचा सहभाग असावा, या उद्देशाने खालील google लिंक वर नोंदणी करा.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Uzj6P0jM8hPGP-8kZ_RGR5yNWwQxHw89gFu9EoG3dC9vQA/viewform