Now Loading

बाल न्याय मंडळाच्या बैठकीचे लोणार व जळगांव जामोद येथे आयोजन

चिखली : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील अधिकारान्वये राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 मधील नियमानुसार मंडळाची फिरती बैठक आयोजित करण्यात येते. येत्या शुक्रवार, 12 नोव्हेंबर रोजी पंचायत समिती सभागृह, जळगांव जामोद व  13 नोव्हेंबर 2021 रोजी आशा बालकाश्रम, हिरडव रोड, लोणार येथे मंडळाच्या फिरत्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत मंडळासमोर त्या- त्या भागातील विधी संघर्षग्रस्त बालकांची प्रकरणे सुनावणीसाठी घेण्यात येणार आहे. तरी या बैठकीला संबंधितांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन अमोलकुमार देशपांडे, प्रमुख दंडाधिकारी, बाल न्याय मंडळ, बुलडाणा यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.