Now Loading

खेलो इंडीया युथ गेम्ससाठी कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल खेळांच्या निवड चाचणीचे आयोजन

चिखली : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा परिषद तथा जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांचे संयुक्त विद्यमाने 18 वर्षाखालील कबड्डी मुले व मुली यांच्या जिल्हा अजिंक्यपद स्पर्धेचे आयोजन मुले दि.19 नोव्हेंबर 2021 रोजी व मुली दि.20 नोव्हेंबर 2021, खो-खो मुले दि.21 नोव्हेंबर 2021 आणि खो-खो मुली दि.22 नोव्हेंबर 2021 रोजी जिजामाता क्रीडा व व्यापारी संकुल, बुलडाणा येथे करण्यात आले आहे. तसेच बास्केटबॉल जिल्हास्तर क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन फक्त 18 वर्षाखालील मुली दि.22 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 9 वाजता सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा येथे करण्यात आले आहे. कबड्डी व खो-खो स्पर्धेतील विजेता संघ अमरावती विभागीय खेलो इंडीया स्पर्धेत बुलडाणा जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करेल. तसेच जिल्हास्तरीय निवड समिती मार्फत निवडलेले 5 खेळाडू निवड चाचणीतुन विभागाला पात्र ठरतील. सदर स्पर्धेचे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत. या स्पर्धेत बुलडाणा जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालय अथवा क्रीडा संस्थांचे संघ सहभागी होऊ शकतात. शाळा अथवा क्रीडा संस्थांनी आपले प्रवेश अर्ज खेळाडूचे नाव व जन्म तारीखेसह खाडाखोड न करता दि.18 नोव्हेंबर 2021 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत राज्य क्रीडा मार्गदर्शक श्री.महेश खर्डेकर मो.नं.9423393619 या क्रमांकावर व्हॉट्सअप करावयाचे आहे. स्पर्धेच्या दिवशी त्यांना मुळ प्रवेश अर्ज संयोजन समितीकडे जमा करावे लागतील. जर एखाद्या संस्थेचा पुर्ण संघ होऊ शकत नसला तरी एखादा चांगला खेळाडू अथवा त्या संस्थेचे खेळाडू निवड चाचणीमध्ये सहभागी होऊ शकतात. काही कारणास्तव एखादा खेळाडू जरी शाळा बाह्य विद्यार्थी असला तरी तो खेळाडू सहभागी होऊ शकतो. खेळाडूचा जन्म दि.01 जानेवारी 2003 नंतर झालेला असावा. स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंनी मुळ जन्म तारखेचा दाखला हा कमीत कमी पाच वर्ष जुना असला पाहिजे, आधारकार्ड, 10 वी पास बोर्डाचे सर्टीफिकेट, यापैकी किमान 2 गोष्टी आवश्यक आहेत. तसेच कबड्डी स्पर्धेमध्ये संघाचे कमीत कमी 10 खेळाडू वजनात, वयात, कागदपत्रात बसणे आवश्यक आहे. तर वजनगट मुले 70 कि.ग्रॅम आतील व मुली 65 कि.ग्रॅम आतील असणे आवश्यक आहे. या स्पर्धेला सकाळी 9.00 वाजता उपरोक्त स्थळी प्रारंभ होणार आहे. तरी खेलो इंडीया कबड्डी, खो-खो व बास्केटबॉल स्पर्धेत बुलडाणा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शाळा, क्रीडा संस्था, क्रीडा मंडळे, शाळाबाह्य विद्यार्थी व खेळाडूंनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे असे आवाहन गणेश जाधव, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, बुलडाणा यांनी केले आहे.