Now Loading

६ लाख १६ हजार २८० रुपया किमतीचा ३५.०८ किलो गांजा बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक,भिगवण पोलीसांची कामगिरी

भिगवण:-पोलीस अधीक्षक,पुणे ग्रामीण डॉ.अभिनव देशमुख यांनी अमली पदार्थ विरोधी मोहिम राबविणेबाबत आदेश दिल्याने मौजे डिक्सळ गावचे हददीत राशिन ते भिगवण रोडवर नाकाबंदी करीत असताना गुप्त बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, दिनांक. १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १ वाजताचे सुमारास एक इसम मोटार सायकल वरून आमली पदार्थ घेवुन येणार आहे. अशी बातमी मिळाल्याने भिगवण पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी दिलीप पवार,सहा.पोलीस निरीक्षक,विनायक दडस पाटील,पोसई,सुभाष रूपनवर,पोलीस उपनिरीक्षक,डी. बी.जाधव,पो.हे.कॉ.एस.ए.पवार,पो.ना. ए.एम.माने.पो.कॉ., एम के बोरूडे, पो.कॉ.एच.एच.मुलाणी,म पो हे.कॉ वाबळे, यांना तात्काळ मदतीस पोलीस स्टाफ घेवुन दुपारी १:३० वा डिक्सळ नाकाबंदी या ठिकाणी सापळा रचुन एका मोटार सायकलवर एक इसम पाठीमागे पाढरे रंगाचे गोणीमध्ये काहीतरी घेवुन येताना दिसला. मोटार सायकल स्वार यास पोलीसांनी ताब्यात घेवुन त्यांचेकडे विचारपुस करता त्याने त्याचे नाव सुनिल अनिल जाधव, वय, २४ वर्ष, रा. सासवड, उदाचीवाडी, ता.पुरंदर,जि.पुणे, असे असल्याचे सांगितले. त्यास मुदद्देमालासह ताब्यात घेतले. त्याचे ताब्यातुन एकुण ३५.०८ किलो वजनाचे आमली पदार्थ गांजा व एक होंडा शाईन मोटार सायकल असा एकुण ६,१६,२८०/- रूपये किमतीचा माल जप्त करण्यात आला आहे. सदर बाबत भिगवण पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजि. नंबर.२९२/२०२१, गुंगीकारक औषधी द्रव्य व मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम १९८५चे कलम.८(क),२०(ब),ii(क) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन सदर आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. सदरची कामगिरी ही डॉ अभिनव देशमुख सो,पोलीस अधीक्षक,पुणे ग्रामीण,मिलींद मोहीते सो, अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती विभाग,पुणे ग्रामीण,गणेश इंगळे सो, उपविभागीय पोलीस अधीकारी, बारामती विभाग,यांचे मार्गदर्शनाखाली भिगवण पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी दिलीप पवार,सहा.पोलीस निरीक्षक, विनायक दडस पाटील, सुभाष रूपनवर, पोलीस उपनिरीक्षक,पोलीस अमलदार दत्तु जाधव,रामदास जाधव,सचिन पवार,महेश उगले,अंकुश माने, हसीम मुलाणी,महेश बोरूडे,कल्पना वाबळे,होमगार्ड नितीन धुमाळ,पोलीस मित्र विशाल गुरगुळे,यांनी केली आहे.