Now Loading

कोळवली गावात मजुरांच्या राहणाऱ्या पत्र्याच्या खोलीत शिरला कोब्रा नाग मजुरांच्या पाळपळी नंतर सर्पमित्र कोब्रा नागाला पकडून निसर्गाच्या स्वाधीन केले

कोळवली गावात मजुरांच्या राहणाऱ्या पत्र्याच्या खोलीत शिरला कोब्रा नाग मजुरांच्या पाळपळी नंतर सर्पमित्र कोब्रा नागाला पकडून निसर्गाच्या स्वाधीन केले