Now Loading

जिल्हाधिकारी झाले ड्रायव्हर... पोलीस अधीक्षक झाले प्रवासी

नगर जवळील एमआयडीसीच्या मागील साईबन पर्यटन केंद्रात आलेले जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांनी ट्रॅक्टर गाडी चालविण्याचा आनंद लुटला (फोटो-महेश कांबळे)