Now Loading

नागरिकांच्या सोयीसाठी आता प्रभाग कार्यालयातही जनता दरबाराचे आयोजन कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा उपक्रम

नागरिकांना त्यांच्या विविध कामासाठी महापालिका मुख्यालयात वारंवार यावे लागू नये म्हणून नागरिकांच्या सोयीसाठी, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण त्वरित करण्यासाठी तसेच त्यांच्या निवेदनांवर कार्यवाही करण्यासाठी आता आठवडयातील एक दिवस नागरिकांच्या भेटीसाठी निश्चित करण्यात आला असून विभागीय उपआयुक्तांनी या दिवशी त्यांच्या अखत्यारीतील प्रभाग कार्यालयात थांबुन नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे निर्देश कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. या जनता दरबाराची रुपरेषा खालीलप्रमाणे आहे. 1/अ प्रभाग–बुधवार–दुपारी 3.00 ते 4. 00 – 1/अ प्रभाग कार्यालय 2/ब प्रभाग– गुरुवार–दुपारी 4.00 ते 5.00 – 2/ब प्रभाग कार्यालय 3/क प्रभाग– मंगळवार दुपारी 3.00 ते 4.00 – 3/क प्रभाग कार्यालय 4/जे प्रभाग- बुधवार–दुपारी 4.00 ते 5.00 – 4/जे प्रभाग कार्यालय 5/ड प्रभाग– बुधवार–दुपारी 3.00 ते 4.00 – 5/ड प्रभाग कार्यालय 6/फ प्रभाग–बुधवार –दुपारी 3.00 ते 4.00 – 6/फ प्रभाग कार्यालय 7/ह प्रभाग- गुरुवार-दुपारी 3.00 ते 4.00 – 7/ह प्रभाग कार्यालय 8/ग प्रभाग– गुरुवार – दुपारी 4.00 ते 5. 00 – 8/ग प्रभाग कार्यालय 9/आय प्रभाग–गुरुवार –दुपारी 4.00 ते 5. 00 – 9/आय प्रभाग कार्यालय 10/ई प्रभाग– शुक्रवार – दुपारी 4.00 ते 5. 00 –10/ई प्रभाग कार्यालय या जनता दरबाराचा प्रारंभ पुढील आठवडयापासून होणार आहे.